ANIMED      psoitis 9566159538   (260) 370-1688  Napisz do nas TERAZ
Wiadomo¶æ
 

(214) 501-3849

 

Strona g³ówna
(610) 601-2409
Lekarze
Napisz do nas
 

 

Portal NFZ

¦l±ski Oddzia³ NFZ
 Laboratorium LabMed
 mMedica-informacje
 mMedica-zmiany
 

Nakarm g³odne dziecko - KLIKNIJ !!!

   
773-230-6737

 

Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej "ANIMED" Sp. z o.o.
44-100 Gliwice, ul. Lipowa 36

Realizujemy kontrakt z

 

6057708571
3239069624
8175199966
anconoid
Punkt pobrañ materia³ów do badañ
Pielêgniarka ¶rodowiskowa
Medycyna szkolna

 

 

 

 Na terenie przychodni funkcjonuje prywatny gabinet stomatologiczny.


                                                   Rejestracja od godz.8.00 do 17.00 - w przychodni lub telefonicznie 

  tel. (32) 231-38-73

fax. (32) 231-53-56

poradnia@animedgliwice.pl      

Dane KRS: ANIMED SP Z O O

Copyright ©  Gliwice